Bild
Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde måndag 29 april

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas övergripande beslut som till exempel införande av nya verksamheter och viktigare finansiella beslut.

Kommunfullmäktige sammanträder i Säfflesalen i stadshuset en gång i månaden (utom i juli). Dagordning hittas på hemsidan eller på kommunens anslagstavla senast en vecka före sammanträdet.

Urval ur föredragningslistan 29 april

  • Allmänhetens frågestund
  • Förslag till fortsatt beredning av väckta motioner och medborgarförslag
  • Årsredovisning 2023 för Säffle kommun

Mötet startar klockan 19.00.

Så skickar du in dina frågor

Frågor till allmänhetens frågestund skickas med fördel in via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under fliken Kommun och service. Det går även att mejla in alternativt skicka in frågor via post.

Handlingar finns på kommunledningskontoret i stadshuset vid Kanaltorget samt i vårt webbdiarium.

Kallelsen finns på kommunens digitala anslagstavla på hemsidan.

Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Webbsändning

För att öka insynen och delaktigheten i den demokratiska processen direktsänds kommunfullmäktiges sammanträden på Säffle kommuns webbplats.

Till webbsändning
Läs mer om kommunfullmäktige
Digital anslagstavla
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-04-25