Bild
Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde måndag 18 mars

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas övergripande beslut som till exempel införande av nya verksamheter och viktigare finansiella beslut.

Kommunfullmäktige sammanträder i Säfflesalen i stadshuset en gång i månaden (utom i juli). Dagordning hittas på hemsidan eller på kommunens anslagstavla senast en vecka före sammanträdet.

Urval ur föredragningslistan 18 mars

  • Placeringspolicy
  • Förslag till höjning av Va-taxan för brukningsavgifter
  • Reglemente för gemensam styrmodell för Säffle kommunkoncern

Handlingar finns på kommunledningskontoret i stadshuset vid Kanaltorget.

Kallelsen finns på kommunens digitala anslagstavla på hemsidan.

Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Webbsändning

För att öka insynen och delaktigheten i den demokratiska processen direktsänds kommunfullmäktiges sammanträden på Säffle kommuns webbplats.

Till webbsändning
Läs mer om kommunfullmäktige
Digital anslagstavla
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-03-13