BildFörstora bilden

Trygghetsöverenskommelsen undertecknas av Maria Westby, Polisen Säffle, Ola Johansson, vice ordförande kommunstyrelsen, Stefan Källvik, ordförande Säffle Köpmannaförening, Sanna Andersson, Fastighetsägarna, och Marcus Bäckström, ordförande Säfflebostäder

Kontakt

Bred trygghetsöverenskommelse har tecknats i Säffle

Säffle kommun har tillsammans med Polisen, Säffle Köpmannaförening, Fastighetsägarna, Säfflebostäder och ICA-förbundet tecknat en gemensam trygghetsöverenskommelse.

Målet med överenskommelsen är att skapa en ökad trygghet för invånare, besökare och butiksanställda i Säffle kommun. En central del i detta är att arbeta aktivt med förebyggande, trygghetsskapande åtgärder, främst riktade till målgruppen barn och unga.

I trygghetsöverenskommelsen ingår ett flertal åtgärder som parterna har beslutat att genomföra tillsammans.

Förstora bilden

Närvarande vid undertecknandet. Bild till vänster: Maria Larsson, Fastighetsbyrån Säffle, Ola Johansson, vice ordförande kommunstyrelsen, Peter Wall, Rohman-Wall Fastigheter, Helen Thorén, specialpedagog, Marie Eriksson, utvecklingschef skolan. Bild till höger: Sanna Andersson, Fastighetsägarna, Maria Wikström, Fastighetsägarna

Trygghetsgrupp för snabba kontaktvägar

Det kommer att inrättas en gemensam trygghetsgrupp med representanter från ICA-Förbundet, Säffle Köpmannaförening, Säfflebostäder, Fastighetsägarna, lokalpolisen Säffle och Säffle kommun. Syftet med trygghetsgruppen är att skapa snabba kontaktvägar, utbyta lägesbilder samt att, vid behov, kunna använda parternas resurser för att stärka tryggheten.

En kommun kan inte skapa trygghet på egen hand utan det behövs samarbete, och det är viktigt att skapa positiva relationer mellan kommunen, föreningar, näringslivet och, inte minst, barn och unga, säger Ola Johansson

Gruppen, som kommer att träffas minst två gånger per år, ska också skapa och utföra åtgärder som förebygger utanförskap, kriminalitet och ohälsa hos barn och unga.

Åtgärder för tryggare arbetsmiljö i butiker

I syfte att förebygga stölder och skapa en tryggare arbetsmiljö för butikspersonal kommer Polisens framtagna koncept ”Trygg i butik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” att genomföras i Säffles dagligvarubutiker.

Butiker anslutna till ICA-Förbundet och Säffle Köpmannaförening ska polisanmäla alla brott som begås. Detta är viktigt för att ge Polisen möjlighet att kunna fördela sina resurser och arbeta förebyggande.

Förstora bilden

Närvarande vid undertecknandet. Bild till vänster: Malin Sjöman, folkhälsosamordnare Säffle kommun, Lennart Westerlind, Bostadsrättsföreningen Kvarnen, Elin Fredriksson, säkerhetssamordnare. Bild till höger: Marcus Bäckström, ordförande Säfflebostäder, Pia Proper, näringslivschef, Maria Westby, lokalpolisen Säffle, Tanja Henningsson, Byälven Bostäder

Trygghetsfrågor på agendan i samverkansträffar

Lokalpolisen Säffle, Säffle kommun, Säffle Köpmannaförening, Fastighetsägarna och Säfflebostäder kommer att genomföra återkommande samverkansträffar med fokus på trygghet. Träffarna sker tillsammans med hyresgäster och butiksägare, och målet är att diskutera trygghetsfrågor och hitta lösningar som förhindrar brott och skadegörelse. Träffarna ska ske minst en gång varje år.

Säfflebostäder och andra hyresvärdar kan stärka den fysiska miljön vid husen, men också den sociala miljön. Man kan erbjuda mötesplatser och stärka banden mellan grannar. Om man känner varandra bättre reagerar man om det händer något avvikande. Det är viktigt att våga säga till och anmäla så att det kommer med i statistiken och i det förebyggande arbetet, säger Marcus Bäckström

Ökad samverkan med skolor

Samarbetet mellan kommunens skolor, ICA-Förbundet och Säffle Köpmannaförening ska stärkas. Det ska ske genom nära kommunikation med Ungdomens hus och den fritidsklubb som kommer att startas som ett pilotprojekt under hösten 2023 på Höglundaskolan.

Förebyggande projekt

Parterna inom överenskommelsen ska också verka för att genomföra förebyggande trygghetsprojekt, både tillsammans med varandra men också med andra organisationer i civilsamhället, exempelvis ICA-stiftelsen och idrottsföreningar.

Mer läsning

Trygg i Säffle
Aktuella trygghetsåtgärder
Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-10-02