Bild
Kontakt

Kontaktperson, kontaktfamilj, ledsagare, avlösare inom vård och omsorg och funktionsstöd

Kontaktperson enligt LSS och SoL

En kontaktperson inom vård och omsorg och funktionsstöd är en person som hjälper våra brukare att stärka, bibehålla och utveckla sina sociala förmågor, bryta social isolering och möjliggöra deltagande i olika aktiviteter. Som kontaktperson kan du ha flera uppdrag för olika brukare. Sekretess råder och du får inte träffa flera brukare samtidigt. Ditt stöd ska vara icke-professionellt och kompisliknande. Ersättning betalas ut och varierar utifrån uppdragets utformning. Din ersättning ska täcka dina utgifter och utlägg som du gör i uppdrag som kontaktperson.

Ledsagning enligt LSS och SoL

Som ledsagare hjälper du våra brukare att ta sig till och från olika aktiviteter och platser. Ledsagningen syftar till att bryta isolering och möjliggöra för våra brukare att kunna delta i samhällslivet. Resorna sker med allmänna kommunikationer. Sekretess råder och du får inte träffa flera brukare samtidigt. Som ledsagare får du ersättning i form av timlön.

Avlösning enligt LSS

Avlösning kan vara både för barn och vuxna som bor kvar hemma. Avlösning innebär att du finns hemma hos en brukare när dennes vårdnadshavare eller anhöriga inte är hemma. uppdraget varierar utifrån brukarens behov och kan vara dagtid, kvällar, helger och nätter. Sekretess råder. Som avlösare får du ersättning i form av timlön.

Korttidsfamilj enligt LSS

Som korttidsfamilj tar de emot brukare i ditt hem. Brukaren får genom korttidsvistelse möjlighet att komma hemifrån samtidigt som vårdnadshavare och anhöriga får möjlighet till egna aktiviteter, vila och återhämtning. Uppdraget varierar utifrån brukarens behov och de kan vara dagtid, kvällar, helger och nätter. Sekretess råder. Ersättning betalas ut och varierar utifrån uppdragets utformning. din ersättning ska täcka dina utgifter och utlägg som du gör i uppdrag som korttidsfamilj.

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli kontaktperson Länk till annan webbplats.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2022-05-04