Bild
Kontakt

Familjehem


Vad ingår i uppdraget som familjehem?

Du ska ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Det är vi på socialförvaltningen som har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp som behövs. Som familjehem har du tystnadsplikt.


Vilka krav finns på familjehem?

Det finns inga specifika krav på ett familjehem. Vi kommer att utreda dina förutsättningar att ta emot ett barn i ditt hem. I utredningen gör vi intervjuer, hembesök och tar referenser från närstående elelr kollegor. Vi kan bland annat titta på vilka som bor i hemmet, hur boendet och närmiljön ser ut, dina personliga förutsättningar, anledningen till att du vill ta emot ett barn, vad de barn som bor hemma hos dig tycker om att ta emot ett barn, om du har uppgifter i socialförvaltningens register i kommuner du bott i och om du har uppgifter i polisens misstanke- och belastningsregister.


Får jag stöd och ersättning som familjehem?

Vi erbjuder dig utbildning när du ska bli familjehem. När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna som du har för barnet och en del består av ett fast arvode. Beloppen är baserade på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer. Beloppen kan variera från kommun till kommun och utifrån barnets behov. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

 

Här kan du göra en intresseanmälan för att bli familjehem Länk till annan webbplats.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-01-31