Socialt ansvarig socionom, SAS
Kontakt

Socialt ansvarig socionom, SAS

Här hittar du information om vart du kan vända dig om du upplever brister och fel inom verksamheten

SAS arbetar med övergripande kvalitetsledningsfrågor och att stötta förvaltningens chefer i den ständiga utvecklingen att bli bättre. SAS tar fram den årliga kvalitetsberättelsen samt utför kvalitetstillsyn och tar fram information som visar verksamheternas resultat i kvalitetshänseende. I uppdraget ingår att utveckla och underhålla system för redovisning av information om brukarnöjdhet. Ansvarar för lex Sara utredningar och att utreda förekomst av brister och fel inom verksamheten. I uppdraget ingår också att omvärldsbevaka inom området kvalitet, att utifrån nya krav och riktlinjer från Socialstyrelsen och IVO, genomföra eventuella förändringar i kvalitetsledningssystemet.

Här kan du läsa socialnämndens Kvalitetsberättelse för 2022 , 86.7 kB.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-03-28