Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, hit vänder du dig om du som patient har utsatts för allvarlig skada eller risk för allvarlig skada i samband med vård och behandling

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Det skall finnas en MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska, med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS ansvarar för att en trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård av god kvalitet sker utifrån gällande lagstiftning. I kommunen är MAS ansvarig även för rehabilitering (MAR). MAS/MAR tar fram riktlinjer och rutiner, följer upp kvalitén genom kvalitetsindikatorer och egenkontroller. MAS/MAR har även ansvar för att anmälan görs till socialnämnden om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling, eller utsatts för risk för det.

Här kan du läsa socialnämndens Patientsäkerhetsberättelse för 2022 , 2.2 MB.

Kontakt
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 93

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Agneta Andersson Pettersson

  Socialchef

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 72

Senast uppdaterad • 2023-03-28