BildFörstora bilden

Torbjörn Jonsson, lärare, och Malin Brunzell, rektor

Kontakt

Herrgårdsgymnasiet har certifierats som Motorbranschcollege

Under tisdagen firades det stort på Herrgårdsgymnasiet med anledning av att Fordon- och transportprogrammets inriktning personbilsmekaniker officiellt blev en MBC-certifierad utbildning.

Motorbranschcollege är en kvalitetsstämpel på den fordonstekniska gymnasieutbildningen i Sverige. Syftet med Motorbranschcollege är att bidra till att höja kvaliteten och statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna, samt säkerställa att eleverna får med sig relevanta kunskaper som företagen efterfrågar.

Krav på hög elevnöjdhet och lärarkompetens

För att certifieras som Motorbranschcollege behöver skolan uppnå ett antal kriterier, däribland följande:

 • Stärkt samverkan mellan skolan och branschen
 • Hög elevnöjdhet på de fordonstekniska programmen
 • Ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
 • God kompetensutveckling bland yrkeslärarna och kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

Skolan måste uppfylla samtliga kriterier för att kunna erhålla MBC-certifiering. I dagsläget finns det 29 certifierade Motorbranschcollege i Sverige – ett av dessa är numera Herrgårdsgymnasiet i Säffle!

Webbplats för Motorbranschcollege

Stor uppslutning när certifieringen firades

På Herrgårdsgymnasiet mottogs den nya certifieringen som Motorbranschcollege med både glädje, stolthet och som ett kvitto på den kvalitativa utbildning som skolan tillhandahåller.

Vi är väldigt stolta över certifieringen. Det är viktigt att kunna erbjuda högsta kvalitet på vår fordonstekniska utbildning. Vi har nöjda elever på de fordonstekniska programmen och lärarna får en bra kompetensutveckling. Eleverna får också ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande. Det är några av de områden vi utvecklat genom vårt goda samarbete med motorbranschens företag och certifieringen, säger Malin Brunzell, rektor

Under en högtidlig och välbesökt ceremoni i Fordons- och transportprogrammets lokaler träffades elever, lärare, skolledning, kommunalråd, kommundirektör, politiker, branschföreträdare och representanter från Motorbranschcollege för att tillsammans fira certifieringen.

Det bjöds bland annat på tårta och tilltugg. Maria Sjölin Karlsson, Transportföretagen, överlämnade ett diplom till skolan.

Förstora bilden

Putte Grötting, vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, Ingemar Rosén, kommundirektör, och Markus Bäckström, kommunstyrelsens ordförande

Bland talarna fanns bland andra Säffles kommundirektör Ingemar Rosén, som lyfte fram att den nya certifieringen är en tydlig bekräftelse på att skolan arbetar på rätt sätt:

Herrgårdsgymnasiet är en lysande stjärna i Sverige där det ofta råder brist på yrkesutbildningar med bra lärare.

Torbjörn Jonsson, mångårig yrkeslärare på skolans fordon- och transportprogram, framhöll vikten av att skapa glädje i utbildningen:

Vi utmärker oss på Herrgårdsgymnasiet genom att både lärare och elever har kul här. Då lär man sig bättre. Jag har jobbat här i 25 år och inte haft en tråkig dag.

Lena Andrén, vice VD på Andrén Motor, är ordförande i den lokala MBC-gruppen och har stöttat skolan och agerat kravställare under certifieringsprocessen:

Herrgårdsgymnasiet är en mycket viktig samarbetspartner för motorbranschens företag i regionen. Skolan har ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler. Som ordförande för den lokala styrgruppen för certifieringen är jag imponerad över det engagemang som skola, politik, fack och motorbranschens företag visat i och med certifieringen.

Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Herrgårdsgymnasiets certifiering visar på ett gott kvalitetsarbete och en vilja att hela tiden utvecklas. Skolan har ett nära samarbete med bransch och företag. Det är utmärkande för en skola som erbjuder eleverna en fordonsteknisk utbildning i framkant och säkrar den framtida kompetensförsörjningen till motorbranschen i Säffle och regionen, säger Jonas Hehrne, verksamhetsledare för Motorbranschcollege.

 • Syftet med Motorbranschcollege är att bidra till att höja kvaliteten och statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna.
 • Motorbranschcollege är ett samarbete mellan Transportföretagen och IF Metall.
 • Idag finns 29 certifierade Motorbranschcollege.
 • En skola måste ta sig igenom de sex kriterier som krävs för att kunna titulera sig Motorbranschcollege.
Till Herrgårdsgymnasiets webbplats
Fordon- och transportprogrammet
Kontakt
 • Malin Brunzell

  Rektor Herrgårdsgymnasiet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 06

  Säffle gård, Säffle

 • Herrgårdsgymnasiets expedition

  Expedition

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 00

  Säffle gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-03-06