Bild
Kontakt

Ta chansen att tycka till om förslaget till ny översiktsplan för Säffle kommun

Miljö- och byggförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan över kommunen. Du kan ta del av förslaget Översiktsplan 2040 och lämna dina synpunkter.

Flygfotografi över Krokstad- och Duseområdet.Förstora bilden
Två personer som färdas i en roddbåt på en sjöFörstora bilden

En översiktsplan är ett dokument som ska ange inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

I filmen nedan berättar Säffles stadsarkitekt Daniel Nordholm och miljö- och byggchef Peter Pettersson om översiktsplanen.

 • Klicka på de tre punkterna längst ner till höger för att aktivera textning

Du kan tycka till om förslaget

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 27 december 2023 – 5 mars 2024 på:

Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30.

Här kan du ta del av hela materialet, inklusive bilagor
Till samhällsutveckling och planer
 • En översiktsplan är ett dokument som ska ange inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den har således en viktig roll i efterkommande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Det ska i planen även framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses.
 • Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen riktar sig till alla som lever och verkar inom kommunen, men även framtida generationer genom en långsiktig hållbar utveckling.
 • En översiktsplan kan ändras dels för en viss del av kommunen genom en fördjupning för ett visst geografiskt område, dels för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse genom ett tillägg.
 • Trots att översiktsplanen inte är juridiskt bindande är den ett mycket viktigt dokument för att ge en helhetsbild av kommunens utveckling.
 • 2013 antogs Säffle kommuns tidigare översiktsplan ”Översiktsplan 2013”. Planen tog ställning för en utvecklingsinriktning innehållande såväl landsbygdsutveckling som stadsutveckling. Dess aktualitet prövades 2019 där inriktningen i stort bedömdes vara aktuell men då planeringsunderlag och förutsättningar ändrats bedömdes planen vara delvis inaktuell. Även det tematiska tillägget för vindkraft bedömdes inaktuell då nya ställningstaganden avviker från planen.
 • 2020-02-01 beslutades av kommunfullmäktige att Översiktsplan 2013 var inaktuell och att en ny översiktsplan skulle upprättas.
Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2024-02-21