Bild
Kontakt

Mycket på gång inom avfall- och renhållningsverksamheten 2024

Säffle kommuns avfall- och renhållningsverksamheten har ett flertal nyheter att presentera under 2024.

Regeringen beslutade 2022 om nya regler för insamling av förpackningar. Man vill förenkla för hushållen och verksamheter att sortera ut sina förpackningar, där kommunerna från 2024 ansvarar för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Med ökad återvinning minskar behovet av nya råvaror, och därmed även koldioxidutsläppen.
Senast 2027 ska privatpersoner dessutom kunna lämna förpackningar av plast, papper, glas och metall nära sina hem, så kallad fastighetsnära insamling (FNI).

Inom teknik och fritid Säffle-Åmål arbetar vi nu för fullt med att planera hur detta ska kunna genomföras på bästa sätt.

Övertagande av återvinningsstationerna

Som ett led i detta arbete kommer kommunerna från årsskiftet att överta ansvaret för återvinningsstationerna från Förpackningsinsalingen (FTI AB). För dig som lämnar förpackningar på en återvinningsstation kommer detta inte att innebära någon skillnad. Du fortsätter att lämna dina förpackningar precis som förut.

En nyhet som införs från 1 januari 2024 är att det nu på din återvinningsstation även kommer att finnas en klädbehållare för insamling av kläder, textilier, skor och väskor. Dessa bör lämnas hela och rena då de sedan kommer att skänkas vidare till second-handbutiker.

Felanmälan om skräpiga återvinningsstationer eller fulla behållarna ska du från och med årsskiftet göra till kommunen.

Här kan du läsa mer om återvinningsstationer och källsortering

I juli 2022 beslutade regeringen nya regler för förpackningsinsamling.

Matavfallsinsamling

Under 2022 och 2023 har hushåll i Säffle och Åmåls kommuner erbjudits möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Det är många som sett fram emot detta erbjudande och till vår glädje är det många som tackat ja till detta abonnemang.

Arbetet med matavfallsinsamling fortsätter men nya lagkrav som träder i kraft 2024 gör att vi nu behöver lägga fokus på förberedelser och planering för den fastighetsnära insamlingen. Både sopkärl och fordon behöver ses över. Matavfallsutsorteringen för hushållen kommer därför att pausas.

Vi kommer från och med hösten 2024 att erbjuda flerbostadshus möjligheten att sortera ut sitt matavfall, samtidigt som vi arbetar vidare med den fastighetsnära insamlingen.

Här kan du läsa mer om matavfallsinsamling
Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

 • Susanne Bäckström

  Miljöingenjör

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 36 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Kerstin Svensson

  Renhållningschef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-05