Bild
Kontakt

SäKom väljer ny tjänsteplattform för Säffle Fibernät

Styrelsen för Säffle Kommunikation, SäKom, har beslutat att byta tjänsteplattform för Säffle Fibernät. Det innebär ett delägarskap i bolaget MittNät AB som idag samlar nio kommunägda stadsnät, däribland Säffles grannkommuner Åmål, Arvika och Årjäng.

Sedan starten av Säffle Fibernät har tekniken skötts av Telia Öppen fiber. Samarbetet har fungerat väl men när fibernäten nu går in i en ny fas så finns ett behov av att söka nya vägar.

Via samverkan inom MittNät ökar vi möjligheterna att påverka utvecklingen när digitaliseringen tar fart på allvar. Vi ser hur många delar i kommunen efterfrågar fler tjänster som vi nu på ett friare sätt får möjlighet att utveckla. Det handlar både om kommunala förvaltningar och näringslivets behov, säger Margareta Grahn, VD för SäKom.

SäKom strävar efter en större påverkan och delaktighet i den utveckling som väntar för nya tjänster – inte minst inom välfärdstekniken. Att som ett litet bolag med stort ansvar söka samverkan med aktörer som kan hjälpa varandra är också en positiv faktor. Ytterligare en fördel är att intäkterna till bolaget kommer öka, vilket gör det möjligt att fortsätta investera i såväl nät som teknik.

MittNät är en sammanslutning av självständiga, kommunalt ägda stadsnät där det lokala ägandet är oerhört viktigt. Genom den är förändringen så ges vi ännu större möjligheter att stärka varumärket Säffle Fibernät, säger Erik Evestam, styrelseordförande i SäKom.

Säffle Fibernät har i dagsläget drygt 7 100 kunder och blir därmed ett av de större näten i MittNät. Tjänsteutbudet är i stort sett detsamma som finns idag, så även prisnivån för kunderna.

Då det handlar om ett delägarskap i ett annat bolag kommer det slutliga beslutet att fattas av kommunfullmäktige i början av 2024.

Det krävs en hel del förberedelsearbete för att göra den här övergången och vi kommer att gå ut med bred information vid flera tillfällen så att alla blir medvetna om vad som händer, säger Margareta Grahn.

Mer information

 • Margareta Grahn VD Säkom, 0533 68 11 11
 • Erik Evestam, ordförande, Säkom 070 316 52 16
Till Säffle Fibernäts webbplats
Till MittNäts webbplats
Kontakt
 • Margareta Grahn

  VD Säffle kommunikation

  Säffle kommunikation

  0533-68 11 10

  Forskningsvägen 1, Säffle

 • Säffle fibernät - SÄKOM

  Expedition Säffle fibernät

  SÄKOM

  0533-68 11 10

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-11-24