Bild
Kontakt

Byte av vatten- och avloppsledningar på Vallgatan och Sundstorpsvägen

Med start i oktober kommer arbete med att byta ut vatten- och avloppsledningar att påbörjas.

Gatorna som berörs är Vallgatan och Sundstorpsvägen. Arbetet kommer även innefatta ombyggnation av gatan med ny gång- och cykelväg på Vallgatan.

Arbetet kommer att ske etappvis med start i korsningen Vallgatan/Skogsvägen fram till korsningen Vallgatan/Sundstorpsvägen. Under 2023 kommer även arbeten inledas i Sundstorpsvägen med start i korsningen Vallgatan/Sundstorpsvägen fram till Klövervägen.

Begränsad framkomlighet

Detta kommer att medföra begränsad framkomlighet på Vallgatan och Sundstorpsvägen. I etapp 1 kommer Vallgatan att stängas för genomfart mellan Skogsvägen och Sundstorpsvägen.

Parkering på gatan kommer ej heller att vara tillåten i anslutning till detta område. Trafikomledning kommer att skyltas inför uppstart.

Missfärgat vatten kan förekomma

På grund av åtgärder i vattenledningsnätet i samband med omläggningsarbeten på Vallgatan kan missfärgat vatten förekomma i området.

Om missfärgat vatten skulle uppkomma i er fastighet är rekommendationen att spola kallvatten från flera tappställen i fastigheten tills dess att vattnet åter är klart till färgen.

 • Vid eventuella frågor, kontakta kundserevice på 0533-68 17 50.
 • Mer information kommer att meddelas allt eftersom arbetet fortskrider via sms och på kommunens webbplats.
Här kan du registrera dig för att få sms
Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2023-11-10