Bild
Kontakt

Säffle kommun deltar i Beredskapsveckan vecka 39

Beredskapsveckan, tidigare Krisberedskapsveckan, är en årlig och nationell informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Säffle kommun deltar tillsammans med Arvika kommun, Eda kommun och Årjängs kommun i Beredskapsveckan. Den genomförs årligen under vecka 39.

Årets tema är Öva

Tema för årets Beredskapsvecka är ''Öva!''. Under veckan kommer det att erbjudas enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer. För dig som privatperson har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tagit fram ett webbaserat utbildnings- och övningsverktyg. I utmaningen ”Sju dagar” får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott.

Webbutbildning - Sju dagar (MSB.se)

Hur deltar Säffle kommun?

När? Onsdag 27/9, klockan 15:00-18:00

Var? Husbilsparkeringen i Arvika hamn

Exitainern , 550.4 kB. är en cointainer inredd som ett riktigt hem där din uppgift är att hantera störningar och problem som dyker upp. Här får du prova på dina hemberedskapskunskaper. Övningen tar cirka 10 minuter och är lämplig för 4-6 personer åt gången.

I anslutning till Exitainern kommer du även kunna prova på olika hemberedskapsprylar tillsammans med civilförsvarsbundet samt träffa kommunens säkerhetssamordnare och räddningstjänsten.

Kommunens ansvar i en kris

Kommunen ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skolor fungerar vid en samhällskris. Det är viktigt att ha i åtanke att du som privatperson också har ett stort ansvar. Du behöver planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn.

Mer om kommunens krisberedskap
Hemberedskap på Krisinformation.se

Information vid kris

I samband med allvarliga olyckor eller samhällskriser är det viktigt att du känner till hur och var du kan hitta information eller komma i kontakt med olika myndigheter. Visste du att Säffle kommun har fysiska informationsplatser i händelse av en kris där den digitala kommunikationen inte fungerar?

Information vid kris i Säffle kommun

Mer information

Följ oss gärna i kommunens sociala medier där vi publicerar inlägg under veckan. Hela programmet för Beredskapsveckan i Värmlands län finns på länsstyrelsens webbplats.

Det är MSB tillsammans med Sveriges kommuner som står bakom kampanjveckan.

Program Beredskapsveckan 2023 (Länsstyrelsen)
Beredskapsveckan 2023 (film, MSB)
Mer om Beredskapsveckan (MSB)
Kontakt
 • Ida Olsson

  Säkerhetssamordnare

  Räddningstjänsten

  0570-826 04, 070-25 60 826

  Kopparvägen 1, Arvika

 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-09-22