Bild
Kontakt

Feriepraktik 2023: en undersökning om hur unga upplever Säffle som plats att bo på

Under feriepraktiken 2023 gav Säffle kommuns näringslivsenhet en uppgift till deras fyra feriepraktikanter. Uppgiften handlade om platsutveckling ur ett ungdomsperspektiv, med Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning som utgångspunkt. Nedan kan du ta del av feriepraktikanternas egna ord om deras undersökning om hur unga i Säffle tycker om hur det är att bo och leva i Säffle.

Om undersökningen

Vi är fyra feriepraktikanter som heter Kasper Porath, Jennifer Saade, Isak Blom och Sofie Wargh. Vi har i tre dagar gått runt till olika ungdomar i åldrarna 15-18 och i form av en enkät bett dem svara på 10 frågor som handlar om hur det är att leva i Säffle. Vi fick välja mellan flertalet frågor i fem olika ämnen från medborgarundersökningen. De ämnen vi fick välja mellan var:

 • Idrott, motion och friluftsliv,
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser,
 • Resor och kommunikationer,
 • Trygghet i samhället,
 • Kommunen som helhet.

Idrott, motion och friluftsliv

I Idrott, motion och friluftsliv valde vi frågorna:

 • Vad tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (inkl. badhus, ishallar)
 • Vad tycker du om utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen? (t.ex. ute-gym).

På första frågan tyckte mer än häften att det var Ganska Bra sedan det andra största svaret var Bra. Vi tycker detta är väldigt positivt att så många ungdomar uppskattar öppettiderna till olika idrottsanläggningar för det är en stor del av ungdomar som tränar och är mycket på idrottsanläggningar så det svaret är vi väldigt nöjda över. På andra frågan så tyckte en större del att det är Ganska dåligt och näst största svaret är ungefär lika mellan Dåligt och Ganska bra. Så på denna fråga tycker majoriteten av ungdomar att det inte finns så mycket allmänna träningsplatser inom Säffle så det är tråkigt att höra.

Bibliotek, kulturliv och mötesplatser

Nästa ämne är Bibliotek, kulturliv och mötesplatser och då valde vi frågorna:

 • Vad tycker du om utbudet av caféer och restauranger i kommunen?
 • Vad tycker du om utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen? (t.ex. fritidsgårdar, ungdomsklubbar).

På första frågan fick majoritet på svaret Bra och Ganska Bra och detta tycker vi är roligt att höra att många tycker det finns många alternativ till just restauranger och caféer. På andra frågan fick vi över häften som tyckte det är Dåligt med ställen för unga att träffas på i Säffle.

Resor och kommunikationer

Sen kommer ämnet Resor och kommunikationer och då valde vi frågorna:

 • Vad tycker du om utbudet av gång-och cykelvägar i kommunen?
 • Vad tycker du om möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken till dina fritidsaktiviteter?

Mer än 85% av 70 personer svarade att det var antingen Bra eller ganska bra på första frågan. Sedan så var det väldigt blandat på andra frågan men det var största delen som hade svarat Ganska Bra sedan var det Ganska Dåligt och sedan var Dåligt och Bra båda på ungefär 20%.

Trygghet i samhället

I Trygghet i samhället så valde vi frågorna:

 • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?
 • Hur orolig är du för att bli utsatt för hot och trakasserier på nätet?

På första frågan fick vi ungefär 75% av 70 personer som känner sig Trygga Och Ganska Trygga. Sedan på andra frågan så kände sig majoriteten sig Inte orolig och Lite orolig.

Kommunen som helhet

I vårt sista ämne som är Kommunen som helhet valde vi två frågor som är:

 • Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?
 • Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?

På första frågan så var det största svaret Ganska Bra och näst största svaret var Ganska dåligt. Sedan på den andra frågan så hade vi svarsalternativen Ja, Nej och Kanske. 44,1% svarade Nej och 33,8% svarade Kanske och resterande 22,1% svarade Ja.

Övrigt

Vi valde sedan att lägga till två extra frågor:

 • Vilka är dom viktigaste frågorna du har om Säffle? (t.ex. Säkerhet, Studier)
 • Övrig fråga (om det var något mer de hade velat lägga till.)

Vi fick massa olika bra svar på vad ungdomar tycker är de viktigaste frågorna för dem och här är några svar:

 • Vad ska de göra med allt skräp i stan?
 • Önskar mer sporter som volleyboll, ETC
 • Skolorna har på sistone blivit mer stökiga och det skulle behöva fixas.
 • Önskar mer säkerhet i stan och fler aktiviteter för ungdomar
 • Gör något åt knarket och den ökade brottsligheten runtom i stan
 • Gör något åt den ökade brottsligheten
 • Varför finns det inget att göra? Varje gång jag vill göra nåt måste jag åka till Karlstad, tex för shopping, mat, aktiviteter och lek.
 • Önskar utökad utbildning
 • Det känns farligt att gå ut, folket dricker för mycket runt i stan.
 • Hur kan man få ett bra miljövänligt samhälle?
 • Önskar bättre ordning i skolorna
 • Önskar fler aktiviteter

Analys

Ungdomar tycker att öppettiderna för idrottsanläggningarna i Säffle kommun är bra, men de tycker att det finns för få allmänna träningsplatser utomhus. Förslaget är då att Säffle kommun bygger fler ute-gym eller liknande för att ungdomarna ska vara nöjda.

Ungdomar tycker att det finns ett bra utbud på caféer och restauranger i Säffle kommun, men inte ett bra utbud på platser där unga kan träffas. Detta kan lösas om ungdomar exempelvis får vara med och arrangera aktiviteter i kommunen och om de får en egen plats att vara på.

Ungdomar tycker att utbudet av gång- och cykelvägar är bra, men de tycker blandat om möjligheterna att använda kollektiv trafik till sina fritidsaktiviteter. Det kan bero på att kollektiv trafik inte är så bra ute på landet eller att tiderna som bussar åker på inte passar för alla.

Ungdomar känner sig trygga i området de bor på när det är mörkt ute och är inte oroliga för att bli utsatta för hot och trakasserier på nätet. Däremot lyfts problematik i säkerheten i de övriga frågorna.

Ungdomar känner blandat i frågan om Säffle kommun är en bra plats att bo på. Majoriteten svarade ganska bra, men i andra frågan får vi reda på att de flesta ungdomar inte skulle rekommendera för personer som bor utanför kommunen att flytta hit.

Öppna hela undersökningen

Urval från undersökningen

Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden

Tack för oss!

/Kasper Porath, Jennifer Saade, Isak Blom och Sofie Wargh

Läs mer om och se resultatet från Medborgarundersökningen 2022
Kontakt
 • Lisa Johansson

  Kommunikatör

  Kommunledningskontoret

  0533 - 68 15 23

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Näringslivsenheten

  Näringslivsfrågor

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-06-22