Bild
Kontakt

Resultatet i Säffle kommuns medborgarundersökning

Omkring 400 Säfflebor i åldrarna 18 till 84 år tog under hösten 2022 chansen att tycka till om hur det är att bo och leva i Säffle – samt hur Säffle kommun sköter sina verksamheter och kontakter med invånarna.

Medborgarundersökningen är ett viktigt underlag i Säffle kommuns interna förbättringsarbete. Resultaten används som mått i den årliga uppföljningen för många kommunala verksamheter.

Resultatet av 2022 års medborgarundersökning har nu sammanställts av Statistiska Centralbyrån, som genomför undersökningen på uppdrag av Säffle kommun.

Här kan du ta del av resultatet i sin helhet, gräva dig djupare i undersökningens olika kategorier samt jämföra resultaten i Säffle kommun med riksgenomsnittet.

Öppna resultatbilaga 2022 (179 mb)

Urval från undersökningen

Kontakt
 • Mikael Blom

  Kvalitetsutvecklare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 71

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-01-20