Bild
Kontakt

Information om höjningar av taxor för vatten och slamtömning

För att avgifterna ska kunna täcka ökade kostnader för fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar kommer det att ske en höjning av taxan från och med 1 april 2023.

Taxor för vatten

Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet (fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Över- och underskott inom VA-verksamheten ska justeras efter tre år.

VA-verksamheten i Säffle har de senaste åren redovisat ökande kostnader. Aktuella kostnadsökningar beror i huvudsak på en uppväxling inom verksamheten i syfte att kontra ett växande underhållsbehov på kommunens VA-infrastruktur samt kraftiga prishöjningar på verksamhetskritiska material, kemikalier, el och fordonsbränsle.

För att avgifterna ska kunna täcka ökade kostnader för fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar kommer taxan därför att höjas med 15 % från och med 1 april 2023.

 • För en normalvilla ”typhus A” med förbrukning 150 kbm innebär taxejusteringen att årskostnaden ökar från 6 109 kr till 7 025 kr, vilket innebär en ökning för kund med 76 kr/månad.

Taxor för slamtömning

Den 1 april 2023 höjs slamtaxan med 12%. Taxan som ska täcka kostnader för administration, bränsle, insamling och behandling av avfall är i behov av en justering. Höjningen gör att verksamheten anpassas till det aktuella kostnadsläget.

 • För en kund som har en 3 kbm brunn som töms en gång/år ökar kostnaden med 178 kr/tömning. För en kund som har sluten tank som töms en gång/år blir ökningen 220kr/tömning.
Mer om vatten- och avloppsverksamheten
Kontakt
 • Emil Martinsson

  VA-chef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning av sopor

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.

Senast uppdaterad • 2023-03-30