Bild
Kontakt

Samlad information om energisituationen

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd och risk finns att elen inte räcker för vissa timmar under vintern. Det här innebär att vi alla behöver hjälpas åt att förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du samlad information om energisituationen.

Enligt Energimyndigheten har kriget i Ukraina fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige, vilket har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Nu räknas varje kilowattimme.

Tillsammans hjälps vi åt

Enligt Svenska kraftnät är det dags för svenska folket att återigen plana ut kurvan. Denna gång behöver vi flytta vår elförbrukning för att kapa topparna och minska risken för effektbrist.

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. På Energimyndighetens webbplats hittar du mer information om läget och varför vi behöver minska elanvändningen.

Hur du kan bidra

Vill du bidra till minskad elanvändning? Att energieffektivisera ditt hus minskar både energianvändningen och din elräkning.

Vill du ha energirådgivning? Kommunens energi- och klimatrådgivare ger dig kostnadsfria och opartiska råd kring hur du kan minska din energianvändning och ta större klimat- och miljöhänsyn i vardagen.

Vill du förbereda dig? Du som medborgare är själv ansvarig för att klara av en störning i samhället, exempelvis ett strömavbrott.

Vill du som företagare har stöd i ditt arbete med energibesparing? Det finns stöd att söka!

Vad beror energisituationen på?

Vårt elsystem är robust men komplext. Det finns en rad faktorer som påverkar elförsörjningen och energiläget. Energimyndigheten har samlat vanliga frågor och svar samt fördjupad information om energiläget.

Källor: Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kontakt
 • Gustav Weingartshofer

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 02

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Daniel Hult

  Energi- och klimatrådgivare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0573-141 38, 072-710 80 90

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-12-14