Bild
Kontakt

Nu är det dags att söka vägbidrag

Passa på att söka ditt bidrag till enskilda vägar digitalt

Nu är det dags att skicka in ansökan om bidrag till enskilda vägar till enskilda vägar avseende år 2021.

Ansökan sker digitalt i vårt bokningssystem Interbook GO och ska vara oss tillhanda senast 15 maj 2022.

Sker ansökan i pappersform är sista ansökningsdag 15 mars 2022. Blanketten skickas till Säffle kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, 661 80 Säffle, eller via e-post (inskannad) till teknik.fritid@saffle.se


Sök ditt vägbidrag digitalt - det betalas då ut löpande

 

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2021 ska vara oss tillhanda senast 2022-03-15.

Till ansökan behöver utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning bifogas. Kostnaderna behöver vara styrkta med fakturakopior, alternativt kan vägföreningens revisor intyga uppgifternas riktighet. Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet behöver utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

För att ansökan ska vara komplett behöver bankkonto/-giro eller plusgiro anges, samt personnummer eller vägföreningens organisationsnummer.

Blanketter finns på: www.saffle.se Öppnas i nytt fönster. och www.amal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samt i receptionerna på Järnvägsgatan 9, Säffle och Norrtull Kyrkogatan 2 , Åmål.

Eventuella frågor om vägbidrag ställs till Ulf Johansson på telefon 0533-68 16 67, eller via e-post: bokning.saffle-amal@saffle.se
.
Märk din e-post med Vägbidrag i ämnesraden.

Senast uppdaterad • 2023-02-09