Bild
Kontakt

Studiecirkel för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Du som är anhörig och vårdar eller hjälper en närstående är välkommen att delta i anhörigstödets aktiviteter. I början av nästa år anordnas en kostnadsfri studiecirkel för föräldrar till barn med funktionsnedsättning med fokus på förberedelser inför framtiden. Än finns det platser kvar.

Studiecirkeln ”När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden” är ett stöd för föräldrar att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation. Kursen ger också kunskap och information kring ämnet vilket kanske kan bidra till att man kan känna sig något tryggare.

Information om kursen:

  • Start: 10 januari - 31 jan samt 14 feb - 14 mars 2022
  • Tid: kl 17.00-19.30
  • Antal deltagare: 6-8 st
  • Antal gånger: 9 st
  • Kursledare: Emma Kristensson
  • Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Hamngatan 5 i Säffle

Studiecirkeln anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkommen att göra en intresseanmälan!

Läs mer om studiecirkeln och gör en intresseanmälan på Studieförbundet Vuxenskolans webbsida
Läs mer om övrigt program i kommunens anhörighetsstöd
Kontakt
Senast uppdaterad • 2021-12-06