Bild
Kontakt

Information om busskort för gymnasielever höstterminen 2021

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få gymnasiekort som gäller alla skoldagar under terminen. Du är berättigad till gymnasiekort till och med vårterminen det året du fyller 20 år. Gymnasiekort lämnas inte för växelvis boende. Rättigheten till gymnasiekort utgår från den adress där eleven är folkbokförd.

Klicka här för att läsa mer om busskort
Senast uppdaterad • 2021-08-12