Bild
Kontakt

Nya restriktioner på ishallen och simhallen samt idrottshallar

Regeringen meddelade 18 februari nya besked gällande skärpta restriktioner.

Kommunala idrottsanläggningar är fortsatt stängda för allmänheten. Stängning av anläggningar för allmänheten gäller i första hand fram till 7 mars. Därefter ges nya besked.


Kommunala anläggningar inomhus är öppen för bokning av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Folkhälsomyndigheten har 24 februari fattat beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget och gäller från och med 1 mars.

Antalet personer som får vistas i idrottshallarna kommer att anslås i lokalen.

Kommunala anläggningar utomhus kommer fortsatt hållas öppna för bokning av föreningar. Föreningsbokningar utomhus gäller för barn, ungdomar och äldre.

Simhall:
Simhallen kommer även fortsättningsvis att vara stängd för allmänheten.
Simföreningen i Säffle kommer anpassa sin verksamhet i samråd med chef för simhallen.

Ishall:
Anläggningen är öppen för bokning av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Föreningarna i Säffle och Åmål samverkar i Säffle ishall enligt tidigare förutsättningar.

Dock med följande anpassningar för att vi tillsammans ska kunna undvika smittspridning.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska följas.

Teknik- och fritid Säffle-Åmål vidtar ytterligare åtgärder:

 • Omklädningsrum och duschar kommer inte att vara tillgängliga.
 • Tidsbokningar bokas som vanligt med våra handläggare på kommunerna.
 • Varje aktivitet/träning måste avslutas 5 minuter innan bokningstid. Detta betyder att varje gruppaktivitet/bokning slutar 5 minuter tidigare mot vad man bokat för och är varje ledares ansvar.
 • In- och utflöde behöver organiseras på ett smittsäkert sätt för respektive anläggning.


Här hittar du mer information om idrottshallar och föreningsliv

Kontakt
 • Fredrik Eriksson

  Fritidskonsulent

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 30 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Viktor Weiberg

  Fritidschef

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-02-25