Kontakt

Webbportal för förskola och fritidshem

Som en del av Barn- och utbildningsförvaltningens IT-strategi kommer administrationen kring förskola och fritidshem att digitaliseras. Det innebär att dagens manuella hantering av exempelvis ansökan om plats i förskola och fritidshem kommer att skötas via en webbportal. För vårdnadshavare i Säffle kommun innebär det här ett nytt sätt att hantera administration kring förskole- och fritidshemsplaceringar.

Den 3:e oktober inför Säffle kommun ett nytt system för att administrera ansökan, placering, köhantering, inkomstförändringar och schema i förskolan och fritidshem. Det nya systemet, IST Förskola/fritidshem, förenklar ansökningsprocesserna för både vårdnadshavare, administratörer och våra verksamheter. För vårdnadshavaren är IST Förskola/fritidshem ett lättanvänt verktyg i processen att göra en ansökan till förskola eller fritidshem, ta emot och svara på erbjudanden och därefter bli erbjuden en plats till barnet.

Vad kommer det att innebära för mig som vårdnadshavare?

Från och med den 3:e oktober kommer alla ansökningar, inkomstuppgifter, schemaändringar och uppsägningar ske digitalt via en webbportal. Som vårdnadshavare får du automatiskt en egen sida genom att logga in med din e-legitimation. På din sida kan du sedan sköta alla förändringar som rör ditt barns placering i förskola och/eller fritidshem. Det du som vårdnadshavare behöver göra innan 3:e oktober är att skaffa e-legitimation om du inte redan har det.

Vad gör jag om jag inte har ett svenskt personnummer?

Om du saknar ett fullständigt personnummer kan du inte få en e-legitimation. Vänd dig till placeringshandläggare Eva Lindström så får du hjälp.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2019-12-03