Kontakt

Kommunens resultat i kvalitets- och medborgarundersökningar

Blandad kompott för Säffle kommun

Undersökningar från SKL och SCB visar överlag vissa framsteg för kommunen, men samtidigt finns det flera förbättringsområden

Resultaten från två av de mest grundliga undersökningarna av läget i de svenska kommunerna har nyligen publicerats. I Statistiska centralbyråns stora medborgarundersökning är det kommuninvånarna själva som har fått tycka till om hur de upplever sin hemkommun. Över 500 Säfflebor svarade i undersökningen, och omkring 90 av Sveriges kommuner deltog. I KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) är det kommunernas egna resultat och prestationer som ligger till grund för slutresultaten, och närmare 240 av Sveriges kommuner deltog. Sammantaget är det en enorm samling data bestående av siffror, parametrar, diagram och rankingar som ger en inblick i hur det står till i kommunen inom allt från sophämtning till arbetsmöjligheter.

För Säffle kommun, liksom för de flesta kommuner i Sverige, är det ett blandat resultat. I stora drag märks en viss förbättring jämfört med tidigare år och på flera områden noteras bra resultat. Men samtidigt finns det mycket att jobba vidare på. Många kommuner i Säffles storlek visar vikande siffror inom vissa områden. I Säffle är det framför allt tryggheten och arbetsmarknaden som oroar.

Mikael Blom, kvalitetsutvecklare i Säffle kommun:

- Vi har analyserat undersökningarna och ser dem som viktiga indikatorer i vårt arbete med att utveckla kommunen. Det är glädjande att många verksamheter får positiva omdömen. Vi tar även med oss de mindre positiva resultaten och tittar närmare på dessa. Man får också komma ihåg att nationella trender har en tendens att avspegla sig även på kommunnivå. När det gäller tryggheten och arbetsmöjligheterna är siffrorna inte bra. Samtidigt ser vi att Säfflebornas förtroende för arbetsmarknaden har förbättrats sedan det svåra året 2013 efter nedläggningarna på Karossen. Nu går utvecklingen sakta framåt, och vi ser också siffror på att det startas fler företag. Tryggheten har också tagit ett kliv framåt trots ett omtumlande år med ett stort flyktingmottagande, men självklart finns det mycket kvar att göra.

I kommuninvånarnas syn på Säffle kommun som organisation märks vissa förbättringar. Man upplever att Säffle kommuns bemötande är mycket bra och att man får snabba och korrekta svar i kontakterna med kommunen. Likaså är det tummen upp för kommunens information, kommunikation och inbjudan till delaktighet. Hemsidan Saffle.se får goda omdömen. Förtroendet för tjänstemännen och möjligheterna till påverkan och insyn i kommunen visar emellertid på förbättringsmöjligheter.

- Detta är frågor som vi jobbar med och där det händer saker. Nyligen har vi startat både medborgarförslag och direktsända möten från stadshuset vilket ger möjligheter att påverka och följa beslutsgången på nära håll, säger Johan Österman, kommunens informatör.

En av de stora frågorna i undersökningen är om Säffleborna skulle rekommendera andra att flytta till Säffle. Här går åsikterna isär.

- Självklart vill vi att fler ska känna att de vill rekommendera Säffle till sina vänner och bekanta. Här finns det ett stort arbete att göra för att stärka Säffleandan och skapa stolthet över vår fina stad, säger Johan Österman.

I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning har Säffleborna fått sätta betyg på alla kommunens verksamheter. Återigen är det en blandad kompott där resultaten ibland ligger över rikssnittet och ibland under. Ingen enskild verksamhet har halkat efter särskilt långt, men några excellerar däremot. Särskilt nöjda är Säffleborna med Räddningstjänsten Öppnas i nytt fönster., Vatten- och avlopp Öppnas i nytt fönster.och Kulturen Öppnas i nytt fönster.. Inom skolan är det förskolan som hamnar i topp. Bland ålderskategorierna är det 18-24-åringar som har den mest negativa bilden av Säffle medan 25-34-åringar är mest positiva.

- Det är så klart mycket positivt för vår verksamhet att vi har ett högt förtroende bland Säffles invånare, säger Mattias Larsson, räddningschef i Säffle kommun.

Kontakt
 • Johan Österman

  Systemförvaltare

  Kommunledningskontoret

  0533 - 68 13 27

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Mikael Blom

  Kvalitetsutvecklare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 71

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-02