Kontakt

Åmålsföretag tillverkar ny lekpark till Säffle

Till hösten kommer det att monteras upp en ny lekpark i kanalparken i Säffle. Lekparken, som kommer att maritimt tema, är en del av ett EU-projektet som syftar att utveckla vattennära områden i Säffle centrum

Säffle kommun jobbar kontinuerligt med utveckling av Säffle centrum i syfte att göra det till en ”pärla bland småstäder” som det står i vision Säffle 2026. Bland åtgärder som genomförts de senaste fem åren är etableringen av Säffle gästhamn, nya bryggor från biblioteket/Sibylla till medborgarhuset, orienteringsskyltar till handel på Stortorget och Kanaltorget samt öppning av muren mellan torget och Östra Storgatan för att underlätta för gångtrafik över torget.

Denna sommar pågår också ett samtal med kommunens invånare och besökare och vilka ytterligare förändringar man önskar sig i Säffle centrum framöver.

Glädjande med lokal lekparksleverantör

Senaste tillskottet till centrumutvecklingen är alltså en uppgradering av kanalparken med en lekpark som bland annat ska bestå av av "två skepp" och ny belysning. Skeppen som går under namnet stora och lilla Zanzibar är för tillfället under konstruktion hos företaget Not Quite utanför Åmål och är den första i sitt slag.

- I upphandlingen av lekparken var vi tydliga med att vi ville ha ett maritimt tema, något som skulle förstärka känslan av Säffle centrum som ett centrum för båtliv. I kommunen stävar vi dessutom efter att skriva förfrågningsunderlag som möjliggör för mindre och lokala företag att konkurrera med de stora i offentliga upphandlingar. Det är därför extra glädjande att det var ett lokalt företag som lämnade det bästa anbudet på lekplatsen, säger näringslivsutvecklare i Säffle kommun Pia Proper.

Enligt plan ska lekparken invigas i samband med kulturnatten hösten 2013.

Nya mötesplatser längs med kanalen

I projektet ingår även två nya mötesplatser. Placeringen beror delvis på vilka önskemål till centrumutveckling som kommer in från invånare och besökare under sommaren.

- EU-projektet går under namnet UTEV vilket står för Utveckling av turism o entreprenörskap vid vatten längs Dalslands kanal och Säffle kanal. I projektet ingår två mötesplatser som därför ska placeras i anslutning till Säffle kanal. En mötesplats ska skapas utanför Medis och en till någonstans utefter kanalen och då kanske med en scen beroende på vad Säffleborna vill ha, säger näringslivsutvecklare i Säffle kommun Pia Proper.

Samtliga förslag som kommer in från kommuninvånarna och besökare under sommaren kommer att utgöra grunden för en långsiktig utvecklingsplan för Säffle centrum. Möjligheten att lämna förslag finns ändå fram till 16 augusti. Därefter lämnas förslagen över till en stadsarkitekt som på bakgrund dessa ska rekommendera konkreta åtgärder för kommunpolitikerna att besluta om.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-11-28