Kontakt

Miljöministern - Säffle är inspirerande

Miljöminister Lena Ek ska under våren ut på en Sverigeturné där hon ska besöka ett tiotal kommuner. Överst på turlistan stod just Säffle där Lena Ek spenderade tillnärmat en heldag onsdag 6 mars.
- Säffle gör väldigt mycket bra saker, därför passade det bra att börja turnén här, säger Lena Ek.

I sin inledningstal pratade hon om vikten av ett fokus på hållbar utveckling i alla led, hur man kan hitta olika vägar till målet beroende på vilka förutsättningar man har och inte minst om behovet av inovation och satsningar inom miljöteknik och kopplade detta till nya arbetsplatser.
- Det är en fråga om att ta och att ge. I Sverige behöver vi vår industi även om de står för en del utsläpp, vi behöver också äta och därmed ett fortsatt svenskt jordbruk, därför måste vi kompensera för detta på andra områden. I en kommun som Säffle till exempel där man i stor grad är beroende av fordon både i näringslivet och privat blir det att använda rätt sorts bränsle en högaktuell fråga, säger Lena Ek.

Miljöministern lyssnade intresserad till presentationer från Säffle om biogas, solel, köksåtervinningssystemet bokashi, klimatplanen och inte minst vision Säffle 2026.
- Det är inspirerande att Säffle tagit utgångspunkt i globala utmaningar och kollat på hur man kan hitta möjligheter i detta lokalt. Det är också inspirerande att man lyckats inkludera så många männsikor i idéarbetet till visionen. Ett föredöme för andra, säger Lena Ek.

Här hittar du Säffles vision

Senast uppdaterad • 2019-11-29