Kontakt

Säffle får positivt betyg i klimattävling

Säffle kommun deltog 2012 i tävlingen Earth hour city challenge. Tävlingen är en jämförelse av klimatarbetet i städer och kommuner över hela världen.

2012 var andra året som tävlingen genomfördes och 12 svenska kommuner deltog. Tre av dessa, Stockholm, Malmö och Uppsala valdes ut att representera Sverige i den internationella tävlingen, men även Säffles bidrag fick positiv återkoppling från juryn.

"Säffle ligger bra till i utmaningen vad gäller kommunens åtaganden som är mycket bra och lovvärda. De ligger i nivå med finaliststädernas åtaganden. Det som skulle öka chanserna i nästa utmaning är att redovisa mer strategiskt hur utsläppsminskningarna ska uppnås inklusive uppskattningar om minskningseffekter från respektive åtgärd för att kommunen lättare ska kunna avgöra om de rör sig tillräckligt fort mot målen."

- Det är en positiv återkoppling som vi tar med oss vidare. Vi deltog i tävlingen för att se hur vi står oss i jämförelse med andra kommuner eftersom vår vision "Säffle vågar leda hållbar utveckling" placerar klimatarbetet högt på agendan. Det har varit mycket intressant, säger informatör i Säffle kommun Synnöve Tyridal.

Ansvarig för Säffles tävlingsbidrag är miljöstrateg Lars- Anders Sjögren. Han är för tillfället ledig.

Earth hour Capital ska utses

Den 19 mars avgörs vem som blir Earth Hour Capital 2013. Totalt har 66 städer i sex länder anmält sig till den internationella klimatutmaningen som lanserades förra året på initiativ av Världsnaturfonden WWF. Deltagarna satsar på allt från kollektivtrafik, solenergi till klimatsmart renovering av bostäder och hållbar upphandling.

– Städernas engagemang är otroligt inspirerande. Starka åtaganden på lokal nivå kan bidra till att vända ohållbara trender. Många utvecklar ambitiösa utvecklingsplaner för bostäder, transporter och energi. Vi önskar nu finalisterna lycka till i utmaningen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Genom det globala initiativet hoppas WWF få större global spridning av lösningar för hållbar stadsutveckling som redan finns på många håll.

Här kan du läsa mer om Säffle kommuns miljöarbete

Här kan du läsa om Säffle kommuns vision

Senast uppdaterad • 2019-11-29