Bild
Kontakt

Kontakt Näringslivsenheten

Näringslivsenhetens huvuduppgift är att ge service åt näringslivet, till såväl befintliga företag som vid nyetableringar. Vid Näringslivsenheten finns även kommunikationsfunktionen. Du hittar oss vid Kanaltorget 2A i Säffle.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-02-12