Bild
Kontakt

Kontakt Näringslivsenheten

Näringslivsenhetens huvuduppgift är att ge service åt näringslivet, till såväl befintliga företag som vid nyetableringar. Vid Näringslivsenheten finns även kommunikationsfunktionen. Du hittar oss på Forskningen, Forskningsvägen 1 i Säffle.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-02-03