Bild
Kontakt

Kontakt Näringslivsenheten

Näringslivsenheten är länken mellan enskilda företag och myndigheter. Vår huvuduppgift är att ge service åt näringslivet, till såväl befintliga företag som vid nyetableringar. Du hittar oss på Forskningen, Forskningsvägen 1 i Säffle.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-01-16