Bild
Kontakt

Tyck till om kommande ny funktion inom vatten- avlopp- och renhållningsverksamheten

Under en 2-veckorsperiod kommer en enkätundersökning för ärendehantering av vatten, avlopp- och renhållningstjänster hos Teknik och fritid Säffle-Åmål genomföras.

Enkäten "mina ärenden - öka tillgängligheten för dig som kund" ligger till grund för ett kommande arbete med att införa funktionen mina ärenden för dig som är vatten, avlopp- och renhållningskund hos Teknik och fritid Säffle-Åmål.

Bakgrunden till arbetet är att vi vill effektivisera och öka tillgängligheten för dig som kund. Vi vill göra det möjligt för dig att själv kunna utföra dina tjänster via en mina ärende-funktion när på dygnet det passar dig bäst.

Varför är dina åsikter viktiga?

Dina åsikter är viktiga för att vi, utifrån dina synpunkter och önskemål, ska få en så bra och användarvänlig funktion som möjligt. Därför ber vi dig att svara så utförligt som möjligt på varje fråga.

Alla dina svar är anonyma.

Vi ser fram emot dina synpunkter.

Hälsningar
Teknik och fritid Säffle-Åmål

Här hittar du enkäten - mina ärenden
Kontakt
  • Marie Kihlberg

    Systemsamordnare

    Teknik och fritid Säffle-Åmål

    0533 - 68 17 93

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-04-02