Bild
Kontakt

Avverkning av träd vid Forskningen

I april påbörjas avverkning av träd vid Forskningen. Syftet är att skydda leden genom området samt avveckla träd som angripits av granbarkborre.

Med start i april kommer slutavverkning samt gallring av träd att påbörjas vid Forskningen i Säffle.
Syftet är att skydda leden genom området samt avveckla träd som angripits av granbarkborre.
Arbetet beräknas ta 3-4 veckor.
För allas säkerhet behöver du hålla ett avstånd på 90 meter från våra maskiner.
Vi kommer huvudsakligen att fälla granar, men även vissa tallar.

Marken kommer att återbeskogas med tall och björk.

 

Har du frågor om avverkningen kan du ställa dessa till:

Gustav Ziemann, Skogssällskapet 054-52 55 20
Christer Andersson, driftledare.

Kontakt
  • Christer Andersson

    Driftledare park- och fritidsenheten

    Teknik och fritid Säffle-Åmål

    0533-68 17 50

    Säterivägen 15, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-04-02