Bild
Kontakt

Ökning av VA-taxan för brukningsavgifter från 1 april.

Höjning av VA-taxan

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Avgifterna som tas ut av VA-kollektivet ska täcka nödvändiga kostnader för de tjänster som levereras.

Säffle kommun, som VA-huvudman, ser regelbundet över VA-taxan för att säkerställa att den återspeglar de kostnader som uppstår både för att utöka och för att säkert driva och underhålla VA-verksamheten.

Under de senaste åren har Säffle kommuns VA-verksamhet redovisat ökande kostnader samt ett ökande behov av underhåll för VA-infrastrukturen. De aktuella kostnadsökningarna beror främst på att mer resurser krävs för att tillgodose underhållsbehovet för kommunens VA-infrastruktur, samt på betydande prishöjningar för material som är kritiska för verksamheten.

För att avgifterna ska täcka de ökade kostnaderna för en fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar föreslås en höjning av brukningstaxan med 25 % från och med den 1 april 2024.

För en normalvilla ”typhus A” med förbrukning 150 kbm innebär taxejusteringen att årskostnaden ökar från 7 026 kr till 8 783 kr, vilket innebär en ökning för kund med 146 kr/månad. Priset för en liter vatten uppgår efter höjning till 5,9 öre.

Kontakt
 • Emil Martinsson

  VA-chef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning av sopor

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.

Senast uppdaterad • 2024-03-26