Bild
Kontakt

Information angående ledningsarbete på Vallgatan

Under hösten 2023 inleddes ett arbete vid Vallgatan för byte av vatten- och avloppsledningar på både Vallgatan och Sundstorpsvägen.

I samband med detta skulle även en ombyggnation av Vallgatan med en ny gång- och cykelväg ske.

Arbetet med etapp 1 inleddes vid den västra delen av Vallgatan. Vad som sedan hände var att akuta problem kopplat till en fastighet gjorde att VA-enheten tvingades att flytta arbetet till den östra delen av Vallgatan.

På grund av problem med många och stora vattenläckor och tack vare en mycket snörik vinter försenades sedan arbetet ytterligare vilket vi beklagar.

Det har under denna period varit begränsad framkomlighet på Vallgatan. En del fastighetsägare har även haft provisoriskt vatten inkopplat till sin fastighet. De som haft provisoriskt vatten kommer att ersättas, och vi kommer att kontakta de som drabbats av detta.

Återupptagande av arbete

Arbetet med Vallgatans västra del kommer att återupptas igen 18 mars och vi räknar med att slutföra arbetet 2024.
Återställning av gata med asfalt och anläggande av ny gång- och cykelväg sker efter att VA-arbetet är klart och avsikten är att detta utförs våren/sommaren 2025.

Vi kommer under tiden detta arbete pågår att löpande informera via sms till de boende i området.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss:

 • Erik Martinsson, projektledare: 0533- 68 15 52
 • Maud Andersson, arbetsledare: 0533-68 15 42
Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2024-03-12