Bildkollage med historiska och nutida vyer över Annelund och Rolfserud.
Kontakt

Ta del av det nya kulturmiljöprogrammet för Annelund och Rolfserud

En välhållen bebyggelse från olika tider bidrar till en rikare och mer intressant miljö och ger möjlighet att känna en historisk förankring i omgivningen och en tydlig identitet för platsen.

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag till stöd vid beslut om kulturhistoriska byggnader, till exempel vid bygglov och samhällsplanering. Det är också är en resurs för fastighetsägare.

Säffle kommuns senaste kulturmiljöprogram täcker in stadsdelarna Annelund och Rolfserud. Sedan tidigare finns kulturmiljöprogram för flera andra stadsdelar och tätorter inom Säffle kommun. Ta gärna del av dokumenten via länkarna nedan.

Öppna kulturmiljöprogram Annelund, Rolfserud (118 mb)
Till kommunens kulturmiljöprogram

Bostadsområden med koppling till bruket

Både Annelund och Rolfserud växte fram som bostadsområden, framför allt för anställda på Billeruds AB under 1900-talet. Kvar i områdena finns spår av äldre gårdar och torp, på vars mark villatomter styckats av.

Inom det inventerade området ligger också själva bruket med tillhörande Villa Billerud och Forskningsinstitution, som spelat en avgörande roll i Säffles historia.

Kulturmiljöprogrammet för Annelund och Rolfserud är framtaget åt Säffle kommun av Värmlandsantikvarien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Terese Myrin med stöd av Säffle kommun och privata referenspersoner kunniga i stadsdelarnas lokalhistoria. Ett stort tack riktas till alla som bidragit med kunskap.

Arbetet med inventeringen har varit väldigt roligt. Det är som är så intressant när man går tillbaka i historien är att man får ett nytt perspektiv på det man ser idag. Det går att förstå varför det ser ut som det gör. Man ser spåren från olika tidsperioder och hur man tänkte och byggde. Min tanke är att man genom kulturmiljöprogrammet ska få nya ögon på det man ser till vardags och kanske uppskatta det mer, säger Terese Myrin.

Värmlandsantikvarien

Terese Myrin, Värmlandsantikvarien

Modernistiska flerbostadshus

Terese Myrin berättar att det finns några riktigt fina byggnader som sticker ut lite extra ur ett kulturmiljöperspektiv. Det är bland annat flerbostadshusen på Svingen i Annelund som var starten på en epok av modernistiska flerbostadshus i Säffle. De byggdes redan i mitten på 1940-talet och är fortfarande välbevarade. Annelundsskolan och kraftstationen i början av Annelundsvägen är också fina byggnader.

I Rolfserud finns många egnahemsvillor, banvaktarstugan från 1879 och rester från äldre gårdar. Närheten till Byälven och den genomskärande järnvägen, och så småningom riksvägen, har också påverkat området mycket.

Terese Myrin är positiv till den pågående satsningen på att kartlägga och dokumentera de lokala kulturmiljöerna.

Säffle kommun fortsätter med sina kulturmiljöprogram och det ska man ha en stor eloge för. Det är ett viktigt förebyggande och kunskapshöjande arbete som stödjer både kommun och fastighetsägare i att förhoppningsvis värna vår gemensamma kulturhistoria.

Kulturhistoriska byggnader i Annelund.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Kulturhistoriska byggnader i Annelund.

Klicka på bilden för att förstora den.

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2024-02-29