Bild
Kontakt

Nu kan du ta del av resultatet i Säffle kommuns senaste medborgarundersökning

Omkring 350 slumpmässigt utvalda Säfflebor i åldrarna 18 och äldre tog under hösten 2023 chansen att tycka till om hur det är att bo och leva i Säffle – samt hur Säffle kommun sköter sina verksamheter och kontakter med invånarna.

I medborgarundersökningen får kommunens invånare möjlighet att tycka till om en mängd olika frågor. Skola och omsorg, boendemiljö, trygghet i samhället, integration och förtroende är några av de områden som förekommer i undersökningen.

Medborgarundersökningen utgör ett viktigt underlag i Säffle kommuns interna förbättringsarbete. Resultaten används som mått i den årliga uppföljningen för många kommunala verksamheter.

Här är årets resultat

Resultatet av 2023 års medborgarundersökning har nu sammanställts av Statistiska Centralbyrån, som genomför undersökningen på uppdrag av Säffle kommun och ett flertal andra kommuner i Sverige.

Här kan du ta del av resultatet i sin helhet, titta närmare på undersökningens olika kategorier samt jämföra resultaten i Säffle kommun med riksgenomsnittet.

Öppna resultatbilaga 2023 (5 mb)

Tidigare resultat

Hur har utvecklingen i medborgarundersökningen sett ut de senaste åren? Är du intresserad av att jämföra resultaten? Här kan du ta del av tidigare resultatbilagor.

Öppna resultatbilaga 2022 (179 mb)
Öppna resultatbilaga 2021 (28 mb)

Gräv djupare

Vill du gräva ännu djupare i årets resultat? Här publicerar vi all rådata ur undersökningen med bakgrundsvariabler som exempelvis ålder, boendeplats och utbildning. Denna data presenteras i Microsoft Excel-kalkylblad.

Öppna andelstabeller 2023 (1 mb)

Urval från medborgarundersökningen 2023

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras? Vad upplever invånarna har blivit bättre eller sämre jämfört med föregående mätning?

Frågor i enkäten

Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i områdena nedan:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Invånarna besvarar frågorna utifrån vad de tycker om sin kommun. Frågorna besvaras med verbaliserade skalor. Skalorna ser olika ut men de flesta går att gruppera i låga och höga betyg. Till exempel kan ”Mycket dåligt” och ”Ganska dåligt” grupperas till låga betyg och ”Ganska bra” och ”Mycket bra” till höga betyg.

Källa: SCB

Kontakt
 • Mikael Blom

  Kvalitetsutvecklare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 71

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-30