Bild
Kontakt

Socialförvaltningen har startat en utredning med anledning av anmälningar om missförhållanden

På grund av ett antal inkomna avvikelser om uteblivna besök under nätterna 8-9 januari och 9-10 januari kommer socialförvaltningen att utreda händelserna och upprätta en rapport om missförhållande.

Utredningen kommer bland annat att titta på om befintliga rutiner följts, om behov av ytterligare rutiner finns samt om det finns saker som behöver åtgärdas för att det inte ska hända igen.

Utredaren har gjort arbetspass i nattpatrullen och kommer även att genomföra intervjuer och andra utredningsinsatser.

Utredningen kommer att genomföras skyndsamt och beslut om eventuella åtgärder kommer att fattas när utredningen är klar.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2024-01-19