Bild
Kontakt

Vill du bli god man och stödja en medmänniska?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor?

Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft.

Som god man har du rätt till ett visst arvode beroende på hur omfattande din insats varit. Många personer kan intyga hur givande det är att ha en så meningsfull syssla - och att det faktiskt blir ett litet tillskott till hushållskassan.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Skicka intresseanmälan
Överförmyndarenhetens verksamhet
 • Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis.
 • Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.
 • Sedan augusti är Marleen Smersfeldt enhetschef på överförmyndarenheten för kommunerna Säffle, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed och Årjäng.
Kontakt
 • Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd

  Överförmyndarexpedition

  Överförmyndarnämnden

  0532-77 74 00

  Telefontid:
  Måndag, tisdag och torsdag kl 10:00-11:00 samt kl 13:00-14:00 (För avvikelser se vår hemsida)

  Besökstid:

  Endast bokade besök

  Åmåls kommun
  Överförmyndarenheten
  Box 62
  662 22 Åmål

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-06