Bild
Kontakt

Ansökan till socialnämndens fonder för landsbygden

Socialnämnden i Säffle kommun förvaltar ett antal fonder avsedda för personer boende på landsbygden inom kommunen.

Du kan ansöka om ekonomiska medel ur dessa fonder. En skriftlig ansökan innehållande uppgift om egen ekonomi skickas till: Socialnämnden, 661 80 Säffle, senast 6 november 2023.

Socialnämndens arbetsutskott kommer att fatta beslut om utdelning av fondmedel 21 november 2023.

Förvaltningsekonom Jessica Hägglund besvarar eventuella frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Aktuella fonder

 • Arvid Kjellgrens fond
  Fondens ändamål: behövande inom Kila församling.
 • A E Anderssons fond
  Fondens ändamål: avkastningen skall årligen fördelas till inom Svanskogs församling boende personer i mindre goda ekonomiska omständigheter.
 • Karl och Elin Westerholms fond
  Fondens ändamål: behövande i Tveta församling.
 • BR Noreus fond
  Fondens ändamål: behövande i Tveta församling.
 • Jan Johanesson i Guteruds fond
  Fondens ändamål: behövande i Långseruds församling.
Fonder och stipendier för unga
Kontakt
 • Förvaltningsekonom

  Förvaltningsekonom

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 80

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-10-31