Bild
Kontakt

Ängsmark anläggs vid gamla vattentornet i syfte att värna om den biologiska mångfalden

Säffle kommun påbörjar nu ett projekt för att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden.

Under hösten 2023 kommer vi att starta upp en experimentyta för ängsmark i närheten av gamla vattentornet och Olof Trätäljas gravhög i centrala Säffle.

Målet är att skapa förutsättningar för insekter som bin, humlor, steklar och fjärilar att överleva. Återskapandet av små åkrar och blomrika ängsmarker är ett viktigt sätt att hjälpa dessa insikter att få bra mat- och boplatser där de kan vistas och leva.

Närbild på nyckelpiga som sitter på ett grönt blad

Långsiktigt arbete med start i höst

 • Genom att ta bort grässvålen och så ettåriga inhemska fröer av flera olika ängsväxter skapas en miljö där pollinerande insekter ska kunna leva och trivas.
 • Arbetet påbörjas på hösten för att ge fröerna extra mycket tid. Kommande sommar när gräset växt upp kommer det att slås. Därefter behöver gräset få ligga och torka en tid, för att ge växterna en möjlighet att fröa av sig.
 • Ängsväxterna behöver såväl tid som mycket regn för att gro. Det kommer därför ta några somrar innan ängen har utvecklat en praktfull blomning. Målet är att ytorna på sikt ska komma att bli färgrika och vackra ängar för alla att njuta av.
 • Ta gärna del av tipsen nedan på hur du själv kan bidra till den biologiska mångfalden i din trädgård.

Kontakt och frågor

Susanne Bäckström
Miljöingenjör
Telefon: 0533-68 36 72
E-post: susanne.backstrom@saffle.se

Många fåglar, småkryp, mossor, lavar och blommor minskar i Sverige och på sikt riskerar dessa att försvinna. En stor orsak är att vårt landskap blir mer enformigt.

Ett sätt att hjälpa dessa insekter att överleva är att återskapa små åkrar och blomrika ängsmarker. Om vi alla hjälps åt kan det göra en stor skillnad för dessa insekter, genom att vi bildar ett nätverk av bra mat- och boplatser där de kan vistas.

Anlägg en egen blomsteräng på följande sätt:

 • Börja med att välja ut den delen av din gräsmatta där du vill ha blomsterängen och låt gräset växa upp där.
 • Vill du däremot så in fröer behöver du skala av grässvålen först. Skrapa bort näringsrik jord eftersom ängsväxter trivs på näringsfattig mark. Så eller plantera de ängsväxter du vill ha. Satsa gärna på lokala och svenska arter.
 • Slå gräsplätten med lie i augusti, låt gräset torka i en vecka för att det ska fröa av sig.
 • Under sommaren kan du förslagsvis hämta en stol och en kaffekopp. Sätt dig sedan och njut av både ängen och alla dess surrande insekter.
Läs mer om projektet
Länsstyrelsens tips för att öka den biologiska mångfalden
Kontakt
 • Susanne Bäckström

  Miljöingenjör

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 36 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2023-09-14