Bild
Kontakt

Nytt projekt för att minska skolfrånvaron

I projektet "Värmlands skolsamverkan" samverkar skolor, socialtjänst och fritidsverksamhet i nio kommuner i Värmland, däribland Säffle kommun. Under läsåret 2023-2024 kommer alla elever i årskurs 8 i Säffle kommun erbjudas att delta i projektet.

Målet med projektet "Värmlands skolsamverkan" är att minska skolfrånvaro, skapa förutsättningar för fler elever att slutföra grundskolan med gymnasiebehörighet samt att fler elever ska göra ett medvetet val av gymnasieutbildning.

Ytterligare ett mål i projektet är att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, Region Värmland och andra samverkansaktörer som är viktiga för främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån ett helhetsperspektiv kring ungas behov.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats ett projektstöd omkring cirka 30 miljoner kronor. Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 16 år. "Värmlands skolsamverkan" pågår 2023-03-01 till 2025-06-30

Aktiviteter

Vi ger stöd för att skapa motivation och meningsfullhet kring hela din situation. Detta innebär att vi erbjuder insatser för att både främja skolnärvaro och en betydelsefull fritid.

Inom skolan kommer vi arbeta med studie- och yrkesvägledning genom olika aktiviteter. Projektet skapar större möjligheter att anordna exempelvis branschdagar, studiebesök och samarbeten mellan skola och näringsliv.

Förväntade resultat

 • Fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet
 • Fler elever väljer en gymnasieutbildning som leder till arbete eller vidare studier inom det valda området
 • Ökad samverkan mellan skola, fritid och näringsliv

Du som elev görs delaktig genom att vi tillsammans planerar vägen framåt.

Kontakt och frågor

Har du frågor eller funderingar kopplade till hur vi i Säffle valt att arbeta under läsåret? Då är du välkommen att kontakta oss:

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-28