Funktionshinder- och anhörigkonsulenter Emma Kristensson och My Andersson sittande tillsammans på en bänk vid Byälven

Säffle kommuns funktionshinder- och anhörigkonsulenter Emma Kristensson och My Andersson samordnar och genomför hembesöken

Kontakt

Erbjudande om förebyggande hembesök för personer som är 75 år eller äldre i Säffle kommun

På uppdrag av socialnämnden i Säffle kommun erbjuds personer som är 75 år eller äldre hälsofrämjande samtal i det egna hemmet.

Vid hembesöken samtalar vi bland annat om vad du kan göra för att undvika fallolyckor. Vi ger information om utbudet av sociala aktiviteter för dig som är 75 år eller äldre och vi informerar om hur du, vid behov, går tillväga för att ansöka om insatser från kommunen.

Vi kommer att ringa dig för att fråga om du är intresserad av ett hembesök, säger Emma Kristensson och My Andersson

Vid intresse kommer vi överens om tidpunkt för besöket, vilket beräknas ta ca en timme. Det går bra att ha en anhörig eller bekant med vid besöket för den som vill. Vi för ingen dokumentation över samtalet och vi har tystnadsplikt.

  • Notera att detta är ett erbjudande. Du väljer alltså själv om du vill att vi ska besöka dig.
  • Vid frågor går det bra att kontakta Emma Kristensson eller My Andersson. Se telefonnummer nedan.
  • Observera att närmare 2 500 personer ingår i den åldersgrupp som är aktuell för hembesök. Besöken kommer att planeras in så snart som möjligt utifrån hur många som är intresserade.
  • For information in another language, please contact us!

Kontaktuppgifter

Ett kuvert och dokument med Säffle kommuns logotyp

Ett informationsbrev kommer inom kort att skickas ut till alla berörda. Säffle kommun är avsändare.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-08-03