Bild
Kontakt

Stora störningar i vattendistributionen i Säffle

Stor vattenläcka i centrala Säffle

Uppdatering 16/7 12:42

Läckan är identifierad och arbete pågår fortsatt med att återställa ledningen och vattenförbrukningen till det normala.
Det kan förekomma sämre tryck i kranarna på vissa områden, men trycket förväntas snart återgå till det normala.

Har ni brunt vatten i kranarna, spola kallvatten tills vattnet är klart i färgen igen. Spola gärna på flera tappställen i huset under en lång stund. Om problemet kvarstår trots spolning finns en vattentank uppställd vid Ica Nära.

Kontakta VA-enheten utanför kontorstid genom SOS Alarm på telefon: 054-83 06 90.


Uppdatering 22:16

Vattenläckan har troligen hittats, och stängts av. Läget och vattentillgången förväntas stabiliseras för att kunna återgå till det normala.

Problem med vattentrycket i kranarna kan fortsatt förekomma och vara missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart i färgen igen.

Vattentank kommer inom kort att ställas upp vid ICA Nära.

Uppdatering 21:34
Va-enheten har fortfarande inte hittat läckan, men arbetar med alla resurser för att hitta den. Läcksökning pågår fortsatt. Enheten har hittat några mindre läckor, och tror sig eventuellt ha hittat den större läckan.

  • På grund av en stor vattenläcka förekommer för närvarande stora störningar i vattendistributionen i Säffle.
  • Läcksökning pågår.
  • Om ni noterar större vattensamlingar som skulle kunna utgöra en vattenläcka ber vi er att kontakta oss då det kan vara till stor hjälp i vårt arbete.
  • Kontakt sker via SOS Alarm på telefon 054 83 06 90.
Senast uppdaterad • 2023-07-16