Bild
Kontakt

Fortsatt bra näringslivsklimat i Säffle kommun

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets kommuner fortsätter Säffle kommun att nå positiva resultat och placera sig i både det regionala och nationella toppskiktet.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen genom att besvara en enkät. Resultatet från undersökningen, tillsammans med en statistikdel, utgör underlaget för den nationella rankingen av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv sammanställer. Säffle kommun placerade sig under fjolåret på plats 15 av landets 290 kommuner.

Ökat helhetsbetyg från företagen

Hela rankingen publiceras på hösten, men resultatet av företagarnas enkäter har redan nu offentliggjorts. Det visar att Säffle marginellt förbättrar sitt sammanfattande omdöme, helhetsbilden av hur det är att driva företag i kommunen, från 4.1 till 4.2. Detta innebär att Säffle placerar sig på plats två i Värmlands län efter Munkfors kommun. Snittet på riksnivå är 3.45.

I sin nationella kommungrupp, Landsbygdskommun, placerar sig Säffle på plats 1 i hela landet.

Säffle får också höga betyg i flera av de enskilda enkätfrågorna och placerar sig över rikssnittet i samtliga frågor. En styrka i Säffle kommun fortsätter att vara Service och bemötande där betyget är nästan en poäng bättre än kommunernas genomsnitt.

Vi gläds över det positiva helhetsbetyget för företagsklimatet i Säffle. Det är en del av ett långsiktigt metodiskt arbete som pågått under flera år. Företagens åsikter och behov är grundläggande för vårt dagliga arbete och vi strävar ständigt efter att hitta lösningar som kan stötta vårt lokala näringsliv, säger Pia Proper, näringslivschef

Flera förbättringsområden

Samtidigt som det har skett en ökning i det sammanfattande omdömet finns det också flera enkätfrågor i årets undersökning där betygen från företagarna har sjunkit, däribland Dialog, Attityd, Upphandling och Information. Säffle kommuns näringslivschef Pia Proper framhåller vikten av att arbeta vidare tillsammans kring Säffles förbättringsområden;

Säffle får sänkt betyg på sju punkter. Detta är något som vi måste sätta oss ner och analysera tillsammans. Vi behöver förbättra oss snabbt och effektivt så att vi även i fortsättningen kan ge Säffles företagare förutsättningarna som de behöver för att fortsätta utvecklas.

Långsiktigt arbete

Anna Hedberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Värmland, menar att det bland annat är en god och serviceinriktad myndighetsutövning som ligger till grunden för Säffles överlag fortsatt höga resultat.

Det är förändringar åt båda hållen i Säffles betyg i år, men som helhet har Säffle ändå ett riktigt bra företagsklimat. Framför allt får kommunens myndighetsutövning fortsatt höga betyg. Det visar att processer och rutiner fungerar. Långsiktigheten i näringslivsarbetet i Säffle märks tydligt.

Utdrag ut undersökningen

 • Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.
 • Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.
 • I Säffle besvarade 101 företag enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 51 procent. Läs mer om undersökningsmetoden här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Se hela resultatet för Säffle
Kontakt
 • Näringslivsenheten

  Näringslivsfrågor

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-05-26