Bild
Kontakt

Räddningstjänsten informerar om stigande vattennivåer i Byälven (uppdaterad)

På grund av den senaste tidens nederbörd och redan höga grundnivåer i vattendrag ökar vattennivåerna i Glafsfjorden, och med viss fördröjning stiger även nivån i Byälven ner mot Säffle.

Vattennivåerna i Glafsfjorden och Byälven är fortsatt höga. Enligt nuvarande prognos, med befintlig väderprognos inräknad, kommer vattennivån öka ytterligare under helgen fram till mitten av nästa vecka för att sedan kulminera.

Inte aktuellt med åtgärder

Vattnet förväntas gå uppemot kajkanten i Kattviken (Arvika) +47.00 möh (RH2000) men just nu visar inte prognoserna att denna nivå kommer att överskridas. I centrala Säffle förväntas inte vattennivån överskrida en nivå där eventuella åtgärder skulle kunna bli aktuella.

Den prognos som vi för närvarande har ger oss således inte förutsättningar för att aktivera översvämningsskyddet för Arvika stad. Prognosen indikerar heller inte omedelbara behov av att utföra andra åtgärder som exempelvis byggnation av översvämningsbarriärer i Säffle och Arvika tätorter.

Räddningstjänsten kommer fortsatt bevaka utvecklingen i hela vattendraget med hjälp av SMHI och Fortum.

 • Du kan följa aktuell vattennivå i Glafsfjorden (vilken också ger en indikation på utvecklingen i Byälven) på följande webbplats:
Vattennivåer Glafsfjorden
 • På vår webbplats finns också frågor och svar kring högt vattenstånd, bland annat vad du som privatperson kan tänka på:
Översvämning av älven eller Vänern
 • Vid övriga frågor, kontakta Räddningstjänsten på telefon 0570-827 90 (vardagar klockan 8.00-16.30)
Kontakt
 • Amanda Bäckström

  Säkerhetssamordnare

  Räddningstjänsten

  0570-814 72, 073-059 09 75

  Kopparvägen 1, Arvika

 • Räddningstjänstens växel

  Växel räddningstjänsten

  Kommunkontoret

  0533-68 17 20

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-04-28