Bild
Kontakt

Kontaktvägar till Säffle kommun för personer med vissa funktionsnedsättningar

Säffle kommuns funktionshinderkonsulent har sammanställt kontaktvägar till Säffle kommun genom texttelefoni, bildtelefoni och teletal.

  • De samtalsförmedlande tjänsterna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal kan användas utan kostnad för den som ringer.
  • Dessa tjänster är till för att möjliggöra för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra.
  • Tjänsterna ger också alla som vill ringa till personer med funktionsnedsättning möjlighet att göra det. I tjänsterna deltar en tolk eller förmedlare för att möjliggöra samtalet.

Samlad information

En ny informationssida har lagts till på kommunens webbplats som ger information om de samtalsförmedlande tjänsterna. Där finns också länkar till respektive tjänsts webbsida, där man kan läsa mer.

Till information om samtalsförmedlande tjänster
Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-03-06