Bild
Kontakt

Positiva resultat för Säffle kommuns LSS-boenden i ny brukarundersökning

Boende på kommunens LSS-gruppbostäder har fått möjlighet att tycka till i frågor som rör bland annat trygghet och personalens service. Resultatet visar betydande förbättringar jämfört med tidigare år.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten är årliga undersökningar som genomförs för flera olika målgrupper och verksamheter, däribland LSS-verksamhet. Undersökningen ger en samlad bild av den upplevda boendesituationen bland brukare av Säffle kommuns gruppbostäder inom LSS.

Exempel på frågor som ställs i undersökningen är följande:

 • Får du den hjälp du vill ha hemma?
 • Bryr sig personalen hemma om dig?
 • Känner du dig trygg med personalen hemma?
 • Är du rädd för något hemma?

Det sammanställda resultatet av brukarundersökningen visar att trivseln och tryggheten har stärkts bland de boende på Säffle kommuns LSS-gruppbostäder. Resultaten har förbättras i samtliga frågeställningar jämfört med tidigare år. I flera frågor är förbättringarna dessutom avsevärda. Undersökningen visar också att de boende på Säffle kommuns LSS-boenden trivs bättre än genomsnittet i Sverige. Resultatet i sin helhet kan ses nedan.

Marie Edling, avdelningschef för funktionsstöd i Säffle kommun, lyfter fram personalens insatser som nyckelfaktor för det positiva omdömet från de boende:

Vi gläds med de fina resultat som brukarenkäten visat under 2022 gällande våra LSS-boenden. Vi vill tacka vår fantastiska personal för deras arbete i den omsorg som vi ger dygnet runt i våra boenden.

Totalt sett deltog 30 av 56 personer i undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent. En siffra som Marie Edling hoppas ska öka:

Under 2023 kommer vi fortsätta arbetet med att få ännu fler att svara på enkäten och på så vis öka delaktigheten.

Resultatbilaga

Ladda hem hela undersökningen i PDF-format (1 mb)
 • Klicka på bilderna nedan för att förstora dem:
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Mer om LSS-boenden i Säffle kommun
Kontakt
 • Marie Edling

  Avdelningschef funktionsstöd

  Socialförvaltningen

  0533-68 17 41

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-02-23