Bild
Kontakt

Samverkan med föreningar inför skolloven

Inför skolloven 2023 önskar teknik- och fritidsförvaltningens fritidsenhet samarbeta med föreningar, förvaltningar och andra aktörer i syfte att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga.

Våra skollov är utmärkta tillfällen för skolelever i Säffle kommun att prova på olika aktiviteter. Det är ett bra tillfälle att visa sin verksamhet och väcka skolbarnens och ungdomars intresse till att prova nya aktiviteter.

Kommunala idrottsanläggningar får nyttjas kostnadsfritt så passa på att planera aktiviteter. Alla svar beaktas. Aktiviteterna ska vara gratis för barn och unga i åldrarna 6 till 18 år att delta i.

Fyll i blankett om aktiviteter

Observera att ansökan om aktiviteter till sportlovet insändes senast 15 februari.

 • Fredrik Eriksson
  Fritidskonsulent
  Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle - Åmål
 • Ulf Johansson
  Handläggare
  Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle - Åmål
Kontakt
 • Fredrik Eriksson

  Fritidskonsulent

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 30 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Ulf Johansson

  Bokning idrottshallar

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 16 67

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-02-08