Grön Go, Värmlandsbro

Foto: Värmlandsantikvarien

Kontakt

Nytt kulturmiljöprogram för Nysäter, Värmlandsbro och Svaneholm

Det finns ett värde i att kunna uppleva historien i den vardag man rör sig i. En välhållen bebyggelse från olika tider bidrar till en rikare och mer intressant miljö och ger möjlighet att känna en historisk förankring i sin omgivning och en tydlig identitet för platsen.

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag
till stöd vid beslut om kulturhistoriska byggnader, till exempel vid bygglov och samhällsplanering samt är en resurs för fastighetsägare.

Säffle kommuns nya kulturmiljöprogram täcker kommunens tre tätorter Nysäter, Svaneholm och Värmlandsbro. Det är framtaget i samband med att en ny översiktsplan görs för landsbygden i Säffle kommun. Sedan tidigare finns kulturmiljöprogram för flera andra delar av Säffle.

Till kommunens kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet för Nysäter, Värmlandsbro och Svaneholm är framtaget åt Säffle kommun av Värmlandsantikvarien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med stöd av Säffle kommun och privata referenspersoner kunniga i orternas lokalhistoria.

- Det har varit oerhört roligt att arbeta med de här tre orterna. Tre så olika platser med varsina spännande historier, säger Terese Myrin, Värmlandsantikvarien.

Värmlandsantikvarien

- Ett kulturmiljöprogram är ett viktigt kunskapsunderlag för kommunen, för att veta vilka kulturhistoriska värden som finns när det är dags för bygglov och samhällsplanering.

Men det är lika viktigt att fastighetsägaren känner till att ens byggnad kan vara av t.ex. historiskt eller arkitektoniskt värde. Enligt lag ska man vara varsam och utgå från byggnadens karaktär när man gör ändringar, säger Terese Myrin. 

Foto från Nysäter

Foto: Värmlandsantikvarien

- En extra bonus med ett kulturmiljöprogram är också att man får en fin överblick över platsens historia, varför den ser ut som den gör och vilka ”tydliga historier” som finns om platsen. Det gör att vi lär känna platserna ännu mer och det kan bidra till att de får en tydlig platsidentitet både för dem som bor där och för besökare.

Till exempel har vi ju sett hur 1950-talsarkitekturen fått ett helt annan fokus inne i Säffle efter att kulturmiljöprogrammet för stadskärnan gjordes. Ett bra exempel, avslutar Terese Myrin.

Foto från Svanskog

Foto: Värmlandsantikvarien

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2023-02-08