Bild
Kontakt

Insamling av tidningskärl

Insamling av tidningskärl i Säffle kommun

Den 1 november 2022 upphörde tjänsten med insamling av tidningar i ett tidningskärl (det svarta kärlet).

Detta medför att renhållningsenheten nu kommer att hämta det svarta kärlet etappvis för de som haft detta abonnemang. Vi kommer att avisera i god tid innan kärlen hämtas upp så att de kan ställas ut för upphämtning.

Orsaken till att tjänsten upphört beror på att frekvensen av tidningar i kärlen har minskat markant, samt att när man nu ges möjlighet att sortera ut sitt matavfall så finns inte utrymme i sopbilen för att även sortera ut tidningar.

Kontakt
  • Robert Skoglund

    Driftledare avfall- och renhållningsenheten

    Teknik och fritid Säffle-Åmål

    070-24 98 147

    Östby Miljöstation

Senast uppdaterad • 2022-11-28