Bild
Kontakt

Årets julbelysning i Säffle centrum

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd och risk finns att elen inte räcker för vissa timmar under vintern. Det här innebär att vi alla behöver hjälpas åt att förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Med anledning av det rådande världsläget med risk för elbrist har Säffle kommun valt att göra julbelysningen tidsinställd i år.

Precis som många andra kommuner i Sverige har Säffle kommun beslutat att bidra till en minskad elanvändning genom att göra årets julbelysning i centrum tidsinställd. Under perioden 25/11-16/1 kommer julbelysningen i kommunen att vara tänd under kvälls- och nattetid, men vara släckt under dagtid. Även cykelpumpen på Perssons gränd kommer att vara ur funktion på dagtid under denna period (om du behöver pumpa din cykel under perioden kan du antingen pumpa på kvällstid, alternativt vid resecentrum där cykelpumpen kommer att fungera dygnet runt).

– Det har gått ut rekommendationer om att vara sparsamma i dessa tider och det vill kommunen bidra till. Samtidigt vet vi att julbelysningen är viktig för våra medborgare, så i stället för att minska omfattningen eller kanske till och med ta bort viss julbelysning har vi valt att enbart ha den tänd på kvällar och nätter då den har som störst effekt, säger Niklas Ekberg, gatuchef vid teknik- och fritidsförvaltningen till Säffle-Tidningen.

Vanliga frågor och svar

Enligt Energimyndigheten behöver vi alla bidra till att minska vår elanvändning. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Säffle kommun är en av många kommuner i Sverige som har beslutat att bidra till en minskad elanvändning genom att ha julbelysningen tidsinställd. Det innebär att julbelysningen, till skillnad från tidigare år, endast kommer vara tänd när det är mörkt ute. I övrigt har julbelysningen monterats i samma omfattning som föregående år.

I år sammankopplas julbelysningen med gatubelysningen. Dessa styrs av så kallade skymningsreläer, som känner av dagsljuset. Med andra ord styrs belysningen inte av en specifik tid, utan det är helt och hållet dagsljuset som avgör när belysningen tänds eller släcks.

En grov uppskattning är att Säffle kommun kommer att spara ungefär tio tusen kilowattimmar på att ha julbelysningen tidsinställd.

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. På Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Kontakt
 • Niklas Ekberg

  Gatuchef

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Daniel Hult

  Energi- och klimatrådgivare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0573-141 38, 072-710 80 90

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-12-02