Bild
Kontakt

Byggnation på Östby miljöstation

Byggnation på Östby med start denna vecka

Denna vecka kommer nybyggnation av garage för sopbilar att starta på Östby miljöstation. Även personalbyggnaden kommer att byggas ut.

Arbetsfordon kommer köra in och ut med material, vilket kan bilda köer, vi är tacksamma för visad hänsyn.

Inom några veckor kommer dessutom arbetsbodar att ställas upp vid sidan om personalbyggnaden och staket kommer monteras för arbetsområdet.

Byggnationen kommer pågå till och med juni månad 2023. Vi ber samtliga besökare respektera avspärrningar och eventuella omdirigeringar på området.

Vi återkommer löpande med information om hur avfallsstationen berörs av de olika momenten i byggnationerna.

Placeringen av garage för sopbilarna blir vid den röda pilen

Senast uppdaterad • 2022-09-28