Bild
Kontakt

Nya lagändringar stärker konsumentskyddet

Den 1 september trädde flera nya lagändringar i kraft som stärker konsumentskyddet. Vår konsumentvägledare har gjort en sammanställning av de viktigaste nyheterna som du kan ta del av nedan.

Ändringarna kommer från regelpaketet ”Ett moderniserat konsumentskydd”. Fyra lagar ändras, vissa på flera punkter och anpassas till digitala konsumentmarknader.

Några av de viktigaste nyheterna i lagarna är:

 • Stopp för ”fejkreor”
  – En ny bestämmelse i prisinformationslagen kräver att företaget ska skriva ut vad det lägsta priset för produkten har varit de senaste 30 dagarna före prissänkningen, vid sidan av det nya nedsatta priset.
 • Krav på transparens för kundrecensioner
  – Om företagen lyfter fram kundrecensioner måste de även berätta om, och i så fall hur, de säkerställer att recensionen kommer från någon som faktiskt använt produkten.
 • Reglering av andrahandsförsäljning av evenemangsbiljetter
  – Det blir inte längre tillåtet att med hjälp av datorprogram köpa upp stora mängder konsert- eller evenemangsbiljetter för att sedan sälja dem vidare, när begränsningar finns om hur många biljetter var och en får köpa.
 • Tydligare vem man e-handlar från
  – Köper du något på nätet så måste det framgå tydligt vem du ingår avtal med och vilka regler som då gäller. Det innebär till exempel att vissa e-handlare måste uppge att de endast förmedlar köpet mellan dig och en annan leverantör och informera om till vem du ska reklamera till.

Det kan bli dyrt för företag som bryter mot de nya bestämmelserna. Marknadsstörningsavgiften justeras och taket på 10 miljoner kronor tas bort. Avgiften kan istället uppgå till inte mindre än fyra procent av företagets årsomsättning under föregående år. Också på avtalsvillkorsområdet införs en ny sanktion – sanktionsavgift. Den innebär att företaget kan tvingas betala en sanktionsavgift vid vissa överträdelser av avtalsvillkorslagen.

Bakom lagändringarna ligger ett EU-direktiv som innebär ändringar av andra direktiv som i sin tur har införts i svensk rätt. De nya reglerna föreslås att börja gälla från och med den 1 september 2022.

Har du några frågor?

Kontakta kommunens konsumentvägledare:

Senast uppdaterad • 2022-09-02